2016-01-27

Tanoda program

EEU átlátszó

Az Együtt Európáért Tanoda Csoport célja egy olyan, a közösségi kompetenciákat előtérbe helyező foglalkozás-sorozat magvalósítása, amely során a megszerzett kompetenciák élménnyel párosulnak, mivel a foglakozások, szabadidős programok nem felülről szervezett oktatási jellegűek, hanem élmény alapú program jellegűek. A fiatalok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok esetében pedig sok esetben kizárólag egy alulról kezdeményezett, nem kötelező jellegű élménypedagógia jelenthet eredményt a felzárkózás elősegítéséhez, az aktív közösségi kezdeményezések kialakulásához.

  • Foglalkozás sorozat
  • Kompetenciák élményekkel párosulnak
  • élmény alapú szabadidős programok
  • felzárkózás elősegítés
  • aktív közösségi kezdeményezések

CÉLKITŰZÉSÜNK

Az Együtt Európáért Alapítvány egyik alapvető célkitűzése egy olyan fiatal generáció létrejöttében történő aktív közreműködés, amely a korábbinál tudatosabb közösségi szerepvállalással vesz részt szűkebb vagy tágabb lakókörnyezete életében. A mai úgynevezett „Z” generáció közösségtudata és közösségi motivációja folyamatosan csökken, azok a szociális kompetenciák, amik valódi közösséget feltételeznek, nem fejlődhetnek ki. A fent felvázolt problémák még hangsúlyosabban jelentkeznek a nehéz családi háttérrel rendelkező, felzárkózásban lemaradt gyerekek körében, hiszen esetükben a család még azt az alapvető közösségi minimumot sem tudja nyújtani, ami az iskolába való felzárkózáshoz szükséges.

A TANODA PROGRAMRÓL

Az Együtt Európáért Tanoda Csoport célja egy olyan, a közösségi kompetenciákat előtérbe helyező foglalkozás-sorozat magvalósítása, amely során a megszerzett kompetenciák élménnyel párosulnak, mivel a foglakozások, szabadidős programok nem felülről szervezett oktatási jellegűek, hanem élmény alapú program jellegűek. A fiatalok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok esetében pedig sok esetben kizárólag egy alulról kezdeményezett, nem kötelező jellegű élménypedagógia jelenthet eredményt a felzárkózás elősegítéséhez, az aktív közösségi kezdeményezések kialakulásához.

ORSZÁGOS HÁLÓZAT

A megvalósítási helyszínek hat megye különböző települései, ahol eltérő arányban vannak hátrányos helyzetű és/vagy roma fiatalok. A települések kiválasztásakor elsősorban olyan helyszíneket kerestünk, ahol korábban már működtek tanodák, de működésüket különböző okokból felfüggesztették vagy megszüntették, ugyanakkor a település és lakosságának szociokulturális helyzete indokolná a tanoda meglétét; valamint további, kiemelten hátrányos helyzetű településeket is be kívánunk vonni, ahol korábban még nem volt tanoda. A programot csak olyan településeken tervezzük megvalósítani, ahol az Együtt Európáért Alapítvány telephellyel is rendelkezik, tehát helyismerete, megvalósítási tapasztalata van.

ÉLMÉNY ÉS DRÁMA

Tanoda programunk megvalósítási helyszínenként eltérő, hiszen az alapkompetenciák (matematika, szövegértés) fejlesztése célcsoport függő, egységesen nem kezelhető, illetve a bevont tanulók induló kompetenciáitól is függ. A program élmény és drámapedagógiai része viszont részben egységes, hiszen a kompetenciákat olyan a játékelméletben is alkalmazott kooperatív és nem kooperatív módszerekkel fejlesztjük, amelyekkel eredményesebben kezelhető a felzárkózás. A fejlesztő órákat pedig olyan programok kísérik többek közt, mint kompetencia-táborok és színházlátogatás – vagyis közösségfejlesztő élményszerzés.

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása